Limfärg används främst för målning av ohyvlat trä och puts. Limfärger är ett samlingsnamn för färger vars bindemedel består av limämnen som till exempel stärkelse, protein, cellulosa och kasein. Pigment och bindemedel är sedan uppslammade i vatten. Limfärger är mycket gamla och detta sätt att blanda färg har använts ända sedan antiken.

Limfärgens egenskaper

Limfärger har gemensamt att de är vattenlösliga, även efter att de torkat. När man berör föremålet som har målats avger färgen ofta ett pigment, så kallad kritning. Detta gör att limfärger mest brukas inomhus, på ytor som inte slits eller berörs alltför ofta. Limfärger är förhållandevis billiga och täcker väl, vilket gör att man ofta bara behöver stryka underlaget en gång för att få en god, täckande yta. Pigmentet i limfärg har en stark lyskraft, men den målade ytan blir i torkat skick alltid helt matt. Färgskiktet släpper igenom vatten, vilket gör att färgen inte kan ses som en orsak till röta.

Blanda på plats

Proteinerna i limfärger för att de är något besvärliga att förvara. Traditionellt sätt har inte detta varit något problem, då färgen blandades på plats och användes direkt. Idag ser tillverkningen av färg annorlunda ut, och dagens industriellt tillverkade limfärger har en begränsad lagringstid vilken ska respekteras för bästa resultat.

Limfärgen lämpar sig bra för penselstrykning och då ska med fördel penslar som rymmer stor mängd färg användas, så kallade limfärgspenslar eller plafondpenslar. Limfärg med proteiner kan upplevas som svår att stryka på och en viss teknik är förknippat med penselföringen. När man stryker på limfärg uppstår en karaktäristisk randning på underlaget. När färgen torkar förändras kulören rejält, och blir flera nyanser ljusare.

Använd på torra ytor

För att vårda färgen bäst bör den aldrig utsättas för varken fukt eller fett. Dessa ger fläckar på färgen och gör den flammig. Limfärgens struktur med protein och kolhydrater utför en god miljö för mögelsvampar om de kombineras med fukt. Detta är ytterligare en anledning av att endast använda limfärg inomhus på torra ytor.