Det finns flera viktiga saker som bör tas i beaktande när du sätter igång med renovering av kök. Små detaljer som i vardagen ses som självklara och sällan ges någon uppmärksamhet, får en desto viktigare funktion när du ska renovera. Du måste exempelvis tänka på hur arbetsytorna och elkontakter är placerade. Du måste även se till att kyl, frys och annat är praktiskt placerade för bästa funktion.

Tips kring de mindre estetiska förnödenheterna

Elkontakter och köksapparater tillhör de mindre estetiska, men likväl nödvändiga, detaljerna i ett kök. Vid renoveringen kan det vara fördelaktigt att skänka en extra tanke åt hur du placerar dessa. Ett tips gällande placeringen av exempelvis mikro är att redan från start planera in den i köksritningen – då får den en egen plats i skafferiet eller på någon annan lite undanskymd plats. Elkontakter bör placeras på ställen där du ämnar använda eldrivna köksapparater.

Arbetsytor och förvaring

Gällande förvaring kan det vara bra att tänka ut vad du vill förvara öppet och vad du föredrar att ha undanskymt, exempelvis i ett skafferi. Förvaringsutrymmen bör inkluderas i planritningen för att de inte ska glömmas bort eller bli för få till antalet. Ett tips gällande arbetsytor är att bygga in dolda arbetsytor som kan tas fram vid behov – ofta behövs nämligen fler arbetsytor än du tror, men samtidigt är ju utrymmet begränsat.